``เราเที่ยวด้วยกัน``

เข้าพักวันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
null
ผู้ที่รับสิทธิ์ลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์จากรัฐบาลแล้ว
สามารถเริ่มจองห้องพักกับทางโรงแรมได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ต้องจองห้องพักล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเข้าพัก
  • ราคาห้องพักและสถานะห้องพักเป็นไปตามที่ระบุในหน้าเว็บไซต์
  • ตามเงื่อนไขของโครงการ เมื่อทำการจองที่พักและชำระเงินในส่วน 60% แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้
  • สำหรับเข้าพักถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  • ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านตนเอง
  • รัฐบาลสนับสนุน 40% ของราคาที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 5 ห้อง หรือ 5คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com